Browsed by
Category: kardinalstickvip

บุหรี่อันตรายอย่างไร

บุหรี่อันตรายอย่างไร

เราถูกให้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆ ในเรื่องของอันตรายของบุหรี่ ทั้งทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ และควันเป็นพิษต่อผู้คนรอบข้างมากแค่ไหน อีกทั้งยังเรียนรู้ถึงวิธีการเลิกบุหรี่อีกด้วย kardinalstick เลยทำให้ทุกคนสามารถรับรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ได้ แต่รายละเอียดอันตรายจริงๆ ของบุหรี่ที่ทำให้เกิดกับร่างกายของผู้สูบและต่อผู้คนรอบข้างนั้นจะมีอะไรบ้าง อันตรายต่อตัวผู้สูบ บุหรี่สามารถส่งผลเสียมากมายให้กับผู้สูบได้โดยบุหรี่จะทำให้ผู้สูบเกิดโรคต่างๆ อย่างหลอดเลือดสมองตีบ โรคเกี่ยวกับปอดและทางเดินหายใจ ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ  อีกทั้งยังมีมะเร็งที่สามารถเกิดได้หลายที่ในร่างกายด้วย และยังสามารถส่งผลเสียอีกหลายๆ อย่างต่อร่างกายเลย อันตรายต่อคนรอบข้าง บุหรี่มีการเผาไหม้เลยทำให้ส่งผลเสียต่อคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่เข้าร่างกายแน่นอน อันตรายอย่างยิ่งกับผู้คนรอบข้างที่มีปัญหาเรื่องปอดและทางเดินหายให้ อีกทั้งยังอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับความบุหรี่มากจะทำให้ครรภ์เป็นพิษ หรือแท้งได้เลย