Browsed by
Category: น้ำมันมะพร้าว

คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันมะพร้าว

คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าว เป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่า มนุษย์นำมาใช้ได้สารพัดประโยชน์ ตั้งแต่รับประทานเป็นอาหาร ใช้เป็นยาป้องกัน และบำบัดรักษาโรคมากมาย นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องสำอางได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ค้นพบมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจกล่าวได้ว่า น้ำมันมะพร้าวเป็นแก้วสารพัดนึกที่ธรรมชาติมอบไว้ให้แก่มวลมนุษย์ชาติในเขตร้อน คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวที่กล่าวถึงนี้ต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวบีบเย็น บริสุทธิ์ 100% ใส เบา กลิ่นหอมแบบธรรมชาติ มีคุณสมบัติเป็นน้ำมันอิ่มตัวสูง จึงเปลี่ยนเป็นไขเร็วกว่าน้ำมันชนิดอื่น ทำให้น้ำมันมะพร้าวมีสภาพเป็นครีมขาวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส น้ำมันมะพร้าวอุดมไปด้วยกรดลอริค ซึ่งเป็นกรดไขมันที่พบในน้ำนมแม่เท่านั้น กรดลอริคนี่เองที่มีอำนาจในการฆ่าเชื้อโรค ทำให้ทารกแข็งแรงมีภูมิคุ้มกัน ในน้ำนมแม่มีกรดลอริค เพียง 18% แต่ในน้ำมันมะพร้าวมีกรดลอริคสูงถึง 48% น้ำมันมะพร้าวที่ดีจะมีอายุของผลิตภัณฑ์ (Shelf Life) นานมาก กรดไขมันสายปานกลาง (MCFAS) จะมีคุณสมบัติเป็นสาร ANTIOXIDANTS ทำให้ป้องกันการเสียได้นาน น้ำมันมะพร้าวที่บรรจุในกระปุกและเปิดฝาทิ้งไว้ มี SHELF LIFE นานกว่า 5 ปี แต่ถ้าน้ำมันมะพร้าวมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว หรือ หืนแล้ว ไม่ควรรับประทาน เพราะกลิ่นที่เปลี่ยนไปนี้เกิดจากมีความชื้นเข้าไปรวมตัวกับน้ำมันมะพร้าว เกิดเป็นสารอนุมูลอิสระ หลังจากเปิดใช้แล้วควรเก็บให้ห่างจากความชื้น จะทำให้มีอายุการใช้งานได้นาน